نمایش 1–20 از 53 نتیجه

0.670 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح الماس کد KN023

۳,۲۳۴,۲۵۰ تومان ۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان
0.770 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح انار کد KN041

۳,۷۱۶,۹۷۰ تومان ۳,۳۳۶,۹۹۰ تومان
0.940 گرم
+1
0.950 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح چشم نظر کد KN032

۴,۹۸۷,۱۱۰ تومان ۴,۰۲۷,۹۰۰ تومان
1.040 گرم
+2
1.050 گرم
1.060 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح دوستت دارم کد KN037

۵,۰۲۰,۳۲۰ تومان ۴,۴۷۹,۰۵۰ تومان
1.420 گرم
+1
1.470 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح ستاره دریایی کد KN031

۶,۸۵۴,۶۸۰ تومان ۶,۰۸۶,۳۹۰ تومان
0.710 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح ستاره کد KN042

۳,۴۲۷,۳۴۰ تومان ۳,۰۸۳,۲۰۰ تومان
1.520 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح سیمرغ کد KN034

۷,۳۳۷,۴۰۰ تومان ۶,۵۰۹,۳۸۰ تومان
1.570 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح عروس کد KN033

۷,۵۷۸,۷۶۰ تومان ۶,۷۲۰,۸۷۰ تومان
1.360 گرم
+2
1.380 گرم
1.390 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح فرشته کد KN005

۶,۵۶۵,۰۴۰ تومان ۵,۸۳۲,۶۰۰ تومان
0.920 گرم
+1
0.930 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح قلب کد KN026

۴,۴۴۱,۰۶۰ تومان ۳,۹۷۱,۴۷۰ تومان
0.800 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح گل کد KN008

۳,۸۶۱,۷۹۰ تومان ۳,۳۹۷,۵۳۰ تومان
0.970 گرم
+2
0.980 گرم
0.990 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح گوزن کد KN036

۴,۶۸۲,۴۲۰ تومان ۴,۱۸۲,۹۶۰ تومان
0.760 گرم
+1
0.800 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح مادر و کودک کد KN045

۳,۶۶۸,۷۰۰ تومان ۳,۲۹۴,۶۹۰ تومان
0.700 گرم
+1
0.710 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی طرح مرغ آمین کد KN043

۳,۳۷۹,۰۶۰ تومان ۳,۰۴۰,۹۰۰ تومان
1.950 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی کد KN047

۱۰,۰۸۷,۳۷۰ تومان ۸,۳۱۶,۴۸۰ تومان
0.920 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی مدل LOVE کد KN015

۴,۴۴۱,۰۶۰ تومان ۳,۸۹۵,۱۶۰ تومان
1.990 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی مدل زمرد کد KN049

۱۰,۲۸۰,۴۶۰ تومان ۸,۴۸۲,۳۶۰ تومان
1.870 گرم
+1
2.020 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی مدل زمرد کد KN050

۹,۷۰۱,۱۹۰ تومان ۷,۹۸۴,۷۳۰ تومان
0.910 گرم
+2
0.920 گرم
0.940 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی مدل قلب کد KN018

۴,۳۹۲,۷۸۰ تومان ۳,۹۲۹,۱۷۰ تومان
0.940 گرم
+2
0.950 گرم
0.960 گرم

گردنبند طلا زنانه کاپانی مدل قلب کد KN019

۴,۵۳۷,۶۰۰ تومان ۴,۰۵۶,۰۶۰ تومان